ตรวจเยี่ยมนักเรียนประจำพักนอน โรงเรียนบ้านป่าตึง

– นางประสพสุข บุญเรืองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น.ส.ธัญญะสุภางค์ พศุตม์วสุธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน และน.ส.พิกุล กันทะวัง นักวิชาการศีกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมนักเรียนพักนอน ของโรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (วิชัย/ภาพ-ข่าว)

Read more

แนะนำให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง 2 รองผอ.สพท.

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานกรรมการการ แนะนำให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายเจริญชัย กิตติภีรเดช ผอ.สพม.แพร่ กรรมการ นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ร่วมแนะนำให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Teams) นายบัณฑิต เดชพันธ์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 และนายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.น่าน ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา เมื่อวันอังคารที่ 10 พ.ค.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสายน้ำจัน สพป.เชียงราย เขต 3

Read more