ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

– นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ให้โอวาทและบรรยายพิเศษ ครูผู้ช่วยใหม่ จำนวน 74 ราย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

Read more