เตรียมรับคณะ รมช.ศธ. ติดตามโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต 26-27 นี้ ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง

– วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ นายกสมาคมฯ อำเภอแม่สรวย ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดอยช้าง เตรียมดำเนินการต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะที่จะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของโครงอัจฉริยะเกษตรประณีต ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค.2565 นี้ ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more

เปิดเวทีสรุปผลโครงการปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา

– น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต ให้เป็นประธานเปิดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ รับมือภัยพิบัติ และปรับตัวรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562-เดือนสิงหาคม 2565 มีโรงเรียน2 กลุ่มเข้าร่วม กลุ่ม 1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนชุมชนดอยช้าง โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น กลุ่ม 2 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา โรงเรียนบ้านใหม่แม่ยางมิ้น โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) โรงเรียนร่องธารวิทยา โรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ รวม 15 โรงเรียน 60 คน เข้าร่วมประชุม มี ดร.ชัย สันกว๊าน ผอ.โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ เป็นวิทยากรร่วมกับทีมงานฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

สมาคมครูเวียงป่าเป้า ร่วมอาลัยผอ.วิโรจน์ มหาวรรณ

– นายอุดร สมฤทธิ์ นายกสมาคมข้าราชการครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า วางพวงหรีดเคารพ และร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพ ผอ.วิโรจน์ มหาวรรณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ณ วัดป่างิ้ว ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2565

Read more

สหพันธ์ครูเชียงราย ร่วมอาลัย ผอ.วิโรจน์ มหาวรรณ

– สหพันธ์ครูเชียงราย นำโดย ผอ.ระพิพงษ์ ไชยลังกา ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย ผอ.อุดร สมฤทธิ์ ประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 2 ผอ.อำนวย จอมใจ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา อ.แม่ลาว ร่วมวางหรีดเคารพศพ ผอ.วิโรจน์ มหาวรรณ์ อดีต ผอ.รร.อนุบาลเวียงป่าเป้า อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า ณ วัดป่างิ้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

Read more

ร่วมอาลัย ผอ.วิโรจน์ มหาวรรณ อดีตผอ.โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และน.สงพรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมวาหรีดเคารพศพ นายวิโรจน์ มหาวรรณ อายุ 63 ปี ที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันที่บ้านพัก เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วันที่ 19 – 21 พ.ค. 2565 มีพิธีสวดอภิธรรม เวลา 20.00 น. ทุกวัน วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 9-12.00 น.พิธีทางศาสนาเวลา 13.00 น. พิธีมอบร่างให้กับทางโรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) (กิตติกุล/ภาพ-ข่าว)

Read more

ตรวจเยี่ยมดูความพร้อมเปิดเรียน โรงเรียนบ้านใหม่แม่ยางมิ้น

– เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นำโดยนายบัญชร เตปินยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่แม่ยางมิ้น ได้ร่วมกันให้ต้อนรับคณะผู้ติดตาม และตรวจ เยี่ยมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 โดยนางยุพิน จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต2และ นางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ ได้ เน้นย้ำการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตลอดจนให้ข้อแนะนำในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (บัญชร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ตรวจเยี่ยมดูความพร้อมเปิดเรียน โรงเรียนบ้านสันสลี

– นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม นิติกร สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมคณะมาติดตามนิเทศโรงเรียนบ้านสันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (ถวิล/ภาพ-ข่าว)

Read more