ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม)

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติอำเภอเวีงป่าเป้า พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ น.ส.นฤมล เกิดมูล ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนเมื่อวันก่อน และจะรายงานความเสียหายให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่ทราบเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป (นฤมล/ภาพ-ข่าว)

Read more

น้ำแม่ลาวเอ่อท่วมโรงเรียนบัวสลีวิทยา

– นายอำนวย จอมใจ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย คณะกรรมการตวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัติอำเภอแม่ลาว เข้าตรวจดูสภาพน้ำจากลำน้ำแม่ลาว เข้าเอ่อท่วมบริเวณโรงเรียนบัวสลีวิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา มีนายจำเริญ ไชยยะ ผอ.โรงเรียนบัวสลีวิทยา พาตรวจดูจุดที่น้ำท่วมขัง และจะรายงานให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบต่อไป (อำนวย/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ปี 2565

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 24 พ.ค.2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

Read more

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านป่าสัก หลังระดับน้ำลดลงแล้ว

– นายอุดร สมฤทธิ์ นายกสมาคมาครูฯอำเภอเวียงป่าเป้า ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นศาลา พร้อมด้วย ดร.ปรานอม จรเกตุ ผอ.โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนายฤทธิไกร ใจคำ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.เวียงป่าเป้า ที่น้ำเข้าท่วมบริเวณโรงเรียนบ้านป่าสักจากฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อวันเสารที่ 21 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา ขณะนี้น้ำได้ลดระดังลงแล้ว เหลือไว้แต่เศษโคลน ที่ต้องเร่งทำความสะอาดเพื่อจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ต่อไป (ดร.ปรานอม/ภาพ-ข่าว)

Read more

หลายโรงเรียน-บ้านเรือน เวียงป่าเป้า-พาน น้ำยังท่วม

– หลายโรงเรียน-บ้านเรือน เวียงป่าเป้า-พาน น้ำยังท่วม- นายฤทธิไกร ใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้รายงานสภาพน้ำท่วมบริเวณโรงเรียน โดยถ่ายภาพรายงานแจ้งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แล้ว เหตเพราะมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พ.ค.2565 ต่อเนื่องมาตลอดคืน ทั้งเขตอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย และอำเภอพาน ทำให้หลายโรงเรียนที่กำลังเปิดภาคเรียน และหมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งนี้ (ฤทธิไกร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำน้ำท่วมสนามโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

– นายอุดม บุญทา ผอ.โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้รายงานสภาพฝนตกหนักต่อเนื่อง ให้นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ทราบแล้วว่าได้เกิดเหตุน้ำทะลักจากลำห้วย เข้าท่วมบริเวณสนามโรงเรียน เนื่องจากฝนตกหนักมากตั้งแต่เมื่อวาน จนถึงขณะนี้ ด้านความเสียหายตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ ขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้ว และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป (อุดม/ภาพ-ข่าว)

Read more