สพป.เชียงราย เขต 2 ทำ MOU พัฒนาวิชาการกับ สพป.กระบี่

– วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมศึกษาดูงานและจัดทำ MOU ข้อตกลงคู่พัฒนาทางวิชาการกับนายสพล ชูทอง ผอ.สพป.กระบี่ พร้อมนางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รองผอ.สพป.กระบี่ นำคณะบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขต และบุคลากรในสังกัด จำนวน 23 คน ที่เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพและหลักสูตรสมรรถนะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รวมถึงการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ นำองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปพัฒนา ปรับปรุง ปรับใช้ให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) คู่พัฒนาทางวิชาการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันต่อไป…

Read more

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

– นางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางพิมพ์รดา ธิป้อ นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต ให้ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เม.ย.2565 เวลา 09.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พิมพ์รดา/ภาพ-ข่าว)

Read more

ร่วมวางหรีดไว้อาลัยผอ.เสรี ก๋าพรม

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมวางหรีด แสดงความเสียใจไว้อาลัยให้กับครอบครัวของนายเสรี ก๋าพรม อายุ 68 ปี ที่เสียชีวิตเมื่อวันก่อน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย อ.พาน จ.เชียงราย นักตะกร้ออาวุโสของ สพป.เชียงราย เขต2 เรา ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม วันที่ 20-21-22-23 เม.ย. สวดพระอภิธรรมศพ และฌาปนกิจศพ วันอาทิตย์ที่ 24 เม.ย. 2565 นี้ เวลา 14.00 น. ณ สุสานบ้านสันปูเลยป่าฮ่างงาม ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย (อาจินต์/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more