ผอ.เขต เปิดอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหวหลังใหม่

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทำบุญอาคารเรียน พร้อมเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ อุตชี ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น กล่าวรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารเรียน ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 5,646,000 บาท โดยเริ่มการก่สร้างเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ระหว่างการก่อสร้างทางโรงเรียนได้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงาน และการส่งมอบงานทุกงวดเป็นไปตามระเบียบราชการทุกประการ และเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ เปิดใช้อาคารเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆอาคารเรียน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และให้นักเรียน คนในชุมชนใช้เป็นสถานที่ในการ ทำกิจกรรมต่อไป ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน และร่วมกันเตรียมงานอาคารเรียน จึงขอขอบคุณคณะผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ณ โอกาสนี้ เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more