ประชุมทางไกล ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ

– น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชื้แจงแนวทางการบริหารจัดการ ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) MOE SAFETY CENTER ด้วยระบบ ZOOM ทางไกล ให้กับ 142 โรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

Read more