มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย มอบของขวัญให้นร.โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

– เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ได้สนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบของขวัญ ผ้าห่ม ขนม ตุ๊กตา ให้แก่เด็กๆ นักเรียนโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พิษณุกร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ศูนย์ฯสันสลีศรีเวียง ประเมินคุณภาพ CR2ACTS & CR2 Q-Ed Model ปีกศ.2564

– เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามนโยบาย CR2ACTS & CR2 Q-Ed Model ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง ได้เข้าประเมินโรงเรียนโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พิษณุกร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ศูนย์ฯอำเภอป่าแดด ประเมินคุณภาพ CR2ACTS & CR2 Q-Ed Model ปีกศ.2564

– เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามนโยบาย CR2ACTS & CR2 Q-Ed Model ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด ได้เข้าประเมินโรงเรียนบ้านโป่ง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

Read more