ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

– วันนี้เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2 นางลัดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นำน.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศการจัดการศึกษา นางประสพสุข บุญเรืองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงจัดทำข้อมูลเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา พร้อมจัดทำลำดับเวลา (TimeLine) การขับเคลื่อนกิจกรรมดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนหลักร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย และจัดทำข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ส่งข้อมูลกลับมา สพฐ. ภายในวันที่ 14 ม.ค.2565 นี้

Read more

ตรวจสอบข้อมูลพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

– ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคลัสเตอร์ 16 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย และจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กำหนด ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้บริหารจาก สพม.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1-4 และจากศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลจากทุกเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

แสดงวิสัยทัศน์ คัดเลือกผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง นายอาวุทธ์ มีขันเพชร น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์ประกอบการพิจารณา ของนางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ 42) ในการนำเสนอแนวคิด วิสัยทัศน์ และแนวทางการปฏิบัติงาน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เพี่อขอรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ 38) สพป.เชียงราย เขต 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ม.ค.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565

การรับสมัครเข้ารับกา

Read more