สพฐ.ชี้แจงแนวทาง มาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำ น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางพิมพ์รดา ธิป้อ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกล video conference เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. พร้อมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ม.ค.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร ชั้น 1 อาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2

Read more