รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมเกษตรที่สูงดอยช้าง-โรงเรียนบ้านขุนสรวย

– ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ตรวจเยี่ยมเกษตรที่สูงดอยช้างดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ก่อนเดินทางไปโรงเรียนบ้านขุนสรวย เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านขุนสรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน ผอ.โรงเรียนบ้านวาวี และนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่สรวย นายสมชาย สุทธิพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเลาลี/ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี นายเกรียงไกร ฟูธรรม ผอ.โรงเรียนชุมชนดอยช้าง/ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ ดร.สุทัด จันทะสิทธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายปกรณ์เกียรติ พิสัยเลิศ นายก อบต.วาวี นายสมเดช พิศาลไพโรจน์ ผอ.โรงเรียนโปงกลางน้ำประชาสรรค์ นายสหัส พรหมขัติแก้ว ผอ.โรงเรียนดอยเวียงวิทยา นายสมภพ ใจยา ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า นายรัชชานนท์ วันเพ็ญ รองผอ.โรงเรียนบ้านวาวี นางณาตยา มานะ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนสรวย และผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ ร่มต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ม.ค.2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย กรมวิชาการเกษตร ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (รัชชานนท์/ภาพ-ข่าว)

Read more

เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา

– โรงเรียนร่องธารวิทยา จัดโครงการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรจาก สภ.พาน กู้ภัยเจริญเมือง และหน่วยกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ จัดเมื่อวันที่ 28 ม.ค.2565 ณ โรงเรียนร่องธารวิทยา องพาน จ.เชียงราย (ทองพูน/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง นายอาวุทธ์ มีขันเพชร และน.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแจ้งข้อราชการเร่วมด่วน พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนชุมชนดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตามมาตรการป้องกัน CVID-19 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ม.ค.2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ผอ.เขต เปิดอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหวหลังใหม่

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทำบุญอาคารเรียน พร้อมเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ อุตชี ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น กล่าวรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารเรียน ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 5,646,000 บาท โดยเริ่มการก่สร้างเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ระหว่างการก่อสร้างทางโรงเรียนได้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงาน และการส่งมอบงานทุกงวดเป็นไปตามระเบียบราชการทุกประการ และเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ เปิดใช้อาคารเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆอาคารเรียน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และให้นักเรียน คนในชุมชนใช้เป็นสถานที่ในการ ทำกิจกรรมต่อไป ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน และร่วมกันเตรียมงานอาคารเรียน จึงขอขอบคุณคณะผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ณ โอกาสนี้ เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more

ประชุมทางไกล ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ

– น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชื้แจงแนวทางการบริหารจัดการ ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) MOE SAFETY CENTER ด้วยระบบ ZOOM ทางไกล ให้กับ 142 โรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

Read more