12 ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ รายงานตัวเลือกโรงเรียนบรรจุแล้ว

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.ชียงราย เขต 2 เป็นประธานปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564 จำนวน 12 ราย เข้ารายงานตัวทำประวัติ และจะส่งตัวถึงโรงเรียนได้ในวันนี้ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

พิธีรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562″

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานกรรมการอำนวยการในพิธีรับตราระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562” ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โดยมีจำนวน 40 โรงเรียน จาก 5 อำเภอในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 เข้ารับตราพระราชทานในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธ.ค.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more