ร่วมอาลัยช่างจัดสวนเสียชีวิตแล้ว

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนางทองพูน ปัญจมา ผอ.โรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน และนายเอกณัฏ เมืองมูล พนง.ขับรถ สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมวางหรีดเคารพศพนายกิตติเชษฐ์ ไชยวรรณรัตน์ ช่างจัดสวน ที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวเมื่อวันก่อน (ทองพูน/ภาพ-ข่าว)

Read more

ติดตามเสนอแนะและให้กำลังใจโรงเรียนบ้านสันสลี

– โรงเรียนบ้านสันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขอขอบพระคุณ ท่านธรรมรัฐ นุชเนื่อง และท่านศึกษานิเทศก์ พรมเมือง เทวตา ได้มานิเทศติดตามพร้อมให้คำเสนอแนะ และให้กำลังใจคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างสูงครับ (ถวิล/ภาพ-ข่าว)

Read more

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน

หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาวภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสาวพรชนิตว์ สุวรรณสูนย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ และ นางสาวละออ สมศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และตรวจสอบผลการดำเนินงาน เงินรายได้สถานศึกษา ของสถานศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จนถึงปัจจุบัน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Read more