ประชุมทางไกล พัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ (ก.ต.ป.น.)(วันที่ 2)

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 ผ่านโปรแกรม ZOOM (วันที่ 2 ) โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมวันศุกร์ที่ 17 ธ.ค.2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม สนฉัตร สพป.ชียงราย เขต 2

Read more

คัดเลือกครู-บุคลากรทางการศึกษารับรางวัลเชิดชูเกีรติเนื่องในวันครู

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดประชุมคณะกรรมการการประเมินเพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ สพป.เชียงราย เขต 2 ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2563 คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน ประเภทสายงาน ที่ทางโรงเรียนได้ส่งมาภายในวันที่ 20 พ.ย.2564 และจะประกาศผลให้ทราบภายในวันที่ 20 ธ.ค.2564 นี้ มีสายงานที่เสนอผลงาน จำนวน 107 คน สายผู้บริหารสถานศึกษา10 คน สายงานการสอน 81 คน สายงานบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(1) 1 คน 38 ค.(2) 1 คน ลูกจ้างประจำ/ช่วคราว ไม่มีผู้เสนอผลงาน พนง.ราชการ/ครูพี่เลี้ยง/ครูอัตราจ้าง/ครูวิกฤต/ครูวิทย์-คณิต 8 คน จนท.ธุรการ 6 คน รวม 107 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธ.ค.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more