เยี่ยมและมอบน้ำดื่มนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อยฯ บ้านไฟไหม้

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต เดินทางมามอบเครื่อบริโภค น้ำดื่ม จากโรงเรียนบ้านป่าบง อ.พาน จ.เชียงราย ที่ช่วยสนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับเด็กหญิงรัตติกร จะอู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ณ บ้านเลขที่ 109 หมู่ 8 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พิมพ์รดา/ภาพ-ข่าว)

Read more

กลุ่มไอซีทีนำเสนอภารกิจงานนักศึกษา ป.โท

– นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอภารกิจงานฯ ให้กับ ส.ต.ต.กฤษฎา พรหมปาลิต ครูโรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และนายอนุชา ปันยศ ครูโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา อ.เมืองน่าน สพป.น่าน เขต 1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มาฝึกประสบการณ์ในกลุ่มต่างๆ ระหว่างวันที่ 13- 22 ธ.ค.2564 ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2564 ประจำวันพุธที่ 15 ธ.ค.2564

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง นายอาวุทธ์ มีขันเพชร น.ส.วรนันท์ รวมสุข รอ.ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2564 ประจำวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more