ศูนย์ฯแม่เจดีย์ใหม่ ให้กำลังใจครู-ช่วยเหลือด.ญ.รัตติกร จะอู ที่บ้านถูกไฟไหม้

– นายสมจิต จันต๊ะบุญ ประธานศูนย์เครือข่ายแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมเยือนให้กำลังใจคณะครู พร้อมให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเด็กหญิงรัตติกร จะอู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ที่ไฟไหม้บ้านพักเสียหายทั้งหลังวันก่อน (พัฒนา/ภาพ-ข่าว)

Read more

สพฐ. จัดประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

– ดร.สมเกียรติ ชอบผล วิทยากรประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำหรับโรงเรียนพระปริย์ติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นวิทยากร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 28 มกราคม 2564 ณ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต นายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้อำนวยการ-ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในคลัสเตอร์ที่ 16 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ร่วมประชุมระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเอ็ม บูติค จังหวัดเชียงราย

Read more

ไฟไหม้บ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองน้อยฯ อ.เวียงป่าเป้า

– เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2564 เวลาประมาณ 11.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 109 หมู่ 8 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นบ้านพักอาศัยของเด็กหญิงรัตติกร จะอู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สาเหตุเนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจร จึงทำให้ทรัพย์สินต่างๆ ภายในบ้านเกิดความเสียหายทั้งหมด และได้รายงานให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทราบในเบื้องต้นแล้ว (พิมพ์รดา/ภาพ-ข่าว)

Read more