ให้กำลังใจคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องสมุด

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง และนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ให้เกียรติเป็นพยานบุคคลให้กับคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องสมุดเขตพื้นที่ มีน.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมทีมงานศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นกรรมการ ณ ห้องกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2 (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

Read more

คุณพ่อสุพรรณ มีทางดี เสียชีวิตแล้ว

– ด้วยคุณพ่อสุพรรณ มีทางดี อายุ 85 ปี เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา เป็นคุณพ่อของนายธวัช มีทางดี พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตุ้ม ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ในวันศุกร์ที่ 10 ธ.ค.2564 นี้ นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 จะนำคณะร่วมวางหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสุพรรณ มีทางดี ณ บ้านหนองตุ้ม อ.พาน (ล้อหมุนจากสำนกงานเขตฯ เวลา 18.30 น.)

Read more

ประชุมทางไกลแจ้ง 14 ศูนย์ฯ ตั้งงบลงทุนปี 2566

– น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธาน พบปะ ให้คำแนะนำ การตั้งงบลงทุนปี 2566 แก่ตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ ทั้ง 14 ศูนย์ๆ ละ 3 คน โดยมีนางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุมนโยบายและแผน พร้อมด้วยนายปิยะพงษ์ ทองงอก ผู้รับผิดชอบร่วมในการชี้แจงตอบข้อซักถามผ่านทางออนไลน์ ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน (ลัดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

สพป.สระแก้ว เขต 2 เยี่ยม สพป.เชียงราย เขต 2

– นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยม ดูสภาพแวดล้อม กลุ่มต่างๆ และพบปะทักทายชาว สพป.เชียงราย เขต 2 โดยมีนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผุ้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมต้อนรับเมื่อเย็นพุธที่ 8 ธ.ค.2564 ณ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ผ่านมาที่ผ่านมา

Read more

ทำความเข้าใจเตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

– นายรุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชุมทำความเข้าใจกับ 16 โรงเรียน เพื่อร่วมวางแผนดำเนินกิจกรรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ในโครงการพัฒนาคุรภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค.2564 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more