ร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

– นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขต นำคณะกรรมการชุดที่ 11 ร่วมถวายบังคมและวางพานพุ่ม พระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค.2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (กิติกุล/ภาพ-ข่าว)

Read more

มอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 42

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ให้เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 42 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (ทีมผู้บริหารสถานศึกษา/ภาพ-ข่าว)

Read more

ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามโรงเรียนบ้านป่าตึง

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายจุตพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตาม การดำเนินการตามจุดเน้นนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขอขอบคุณ สำหรับคำชี้แนะและให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าตึง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (วิชัย/ภาพ-ข่าว)

Read more