ประชุมสมาคมครูฯอ.เวียงป่าเป้า มุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษา

– สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารในสังกัด โดยมีนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง นายอาวุทธ์ มีขันเพชร และน.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ให้เกียรติมาพบปะแจ้งข้อราชการและนโยบายของสำนักงานเขตฯ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ (ผอ.อิ่นคำ ใจกันทะ และผอ.ทวี กันทะ) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พ.ย.2564 ณ ที่ทำการสมาคมฯ (อุดร/ภาพ-ข่าว)

Read more