ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะสร้างอาชีพฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะสร้างอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2564 ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (กิติกุล/ภาพ-ข่าว)

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านกู่

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.ชร. 2 มอบหมายให้นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ได้รับฟังปัญหาอุปสรรค และเน้นย้ำเรื่องการป้องกันตามมาตรการโควิด 19 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2564 (กิติกุล/ภาพ-ข่าว)

Read more

ชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 41/2564 วันพุธที่ 10 พ.ย.2564

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองสพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขต ร่วมนำนายอาวุทธ์ มีขันเพชร น.ส.วรนันท์ รวมสุข พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 41/2564 ประจำวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และประชุมหารือข้อราชการต่อไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (หัสดิน/ภาพ-ข่าว)

Read more

สรุปการติดตามโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนชุมชนดอยช้าง

– วันอังคารที่ 9 พ.ย.2564 เวลา 16.30 น. ณ ห้องกลุ่มนิเทศฯ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะศึกษานิเทศก์ จัดทำคำสั่งวางแผนการนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์เพื่อให้เห็นสภาพจริงการจัดการเรียนรู้โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนชุมชนดอยช้าง ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย.2564 นี้ (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

Read more