ตรวจเยี่ยมโครงการเด่นของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง และนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยน.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนางณภัทร นวลจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมตรวจเยี่ยมห้องศูนย์การศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน งานบริหาร 4 ฝ่ายงาน ห้องสภานักเรียนและฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ฐานการเรียนรู้เพาะเลี้ยงไส้เดือน ฐานเห็ดนางฟ้าเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ฐานผักสวนครัว โดยมี ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสุรินทร์ สุวิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 9 พ.ย.2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (สุรินทร์/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมทางไกลฯ เพื่อเห็นสภาพจริงโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตโรงเรียนชุมชนดอยช้าง

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง และนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ ร่วมประชุมการนิเทศติดตามเชิงประจักษ์เพื่อให้เห็นสภาพจริงการจัดการเรียนรู้โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน Scince Technology Innovation (STI) : Smart intensive Farming ของคุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเดินทางมามอบนโยบาย ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย.2564 ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more