ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่สรวย

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง และนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต2 ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา วันจันทร์ที่ 8 พ.ย.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย จ.เชียงราย (กิติกุล/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมคณะกรรมการประเมินนร.-สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย 2 มอบหมายให้น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พ.ย.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.เชียงราย เขต 4 (สมหทัย/ภาพ-ข่าว)

Read more