ผอ.เขต ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินวัดสันกู่

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีวัดสันกู่ ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย มีนายสัญญา ทะกัน ผอ.โรงเรียนบ้านโป่ง ร่วมรับอนุโมทนาบุญ ที่ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขต สพป.เชียงราย เขต 2 (สัญญา/ภาพ-ข่าว)

Read more

1 ใน 38 สพท.บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ขอขอบคุณทีมงานกลุ่มนโยบายและแผน รองผอ.เขตฯ ผอ.กลุ่มและบุคลากรทุกท่าน และผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมกันดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายครับ…

Read more

ประชุมจัดทำข้อมูลประกอบพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง นายอาวุทธ์ มีขันเพชร น.ส.วรนันท์ รวมสุข พร้อมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบพิจารณาย้าย (คณะกรรมการชุดที่ 3) วันศุกร์ที่ 5 พ.ย.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more