ติดตามตรวจเยี่ยม ความพร้อมการเปิดเรียนที่ 2/2564

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รอง ฯ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ ออกติดตามตรวจเยี่ยม ความพร้อมการเปิดเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (สมหทัย/ภาพ-ข่าว)

Read more

นายกิติกุล ชุนหกิจ(โย) พนักงานขับรถยนต์คนใหม่

– นายกิติกุล ชุนหกิจ(โย) ภูมิลำเนา บ้านลานทอง ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จบปริญญญาตรี เอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เคยทำงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 1 ปี และได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ สพป.เชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 เป็นต้นไป มีบ้านของตนเองที่บ้านร่องศาลา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย(มีผู้เช่าอาศัยอยู่) ปัจจุบันพักที่บ้านลานทอง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

Read more