ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์

– สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ 001 นายกิติกุล ชุนหกิจ(โย) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานขับรถยนต์ สพป.เชียงราย เขต 2 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 1 พ.ย.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ตรวตเยี่ยมการฉีดวัคซีน นักเรียนโรงเรียนร่องธารวิทยา ก่อนเปิดภาคเรียน

– น.ส.วรนันท์ รวมสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ของโรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนร่องธานวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย (ทองพูน/ภาพ-ข่าว)

Read more