คัดเลือกพนักงานขับรถยนต์คนใหม่

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการสอบปฏิบัติ ร่วมกับคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ดำเนินการเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 1 อัตรา มีผู้สมัครเข้าคัดเลือก 2 ราย ลำดับที่ 1 นายกิติกุล ชุณหกิจ ลำดับที่ 2 นายทวีศักดิ์ บัวสุวรรณ์ และจะประกาศผลการคัดเลือกได้ภายในวันศุกร์ที่ 29 ต.ค.2564 นี้

Read more