ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยม สพป.เชียงราย เขต 2

– นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ตรวจเยี่ยม ชี้แนะ ให้ข้อคิดในการปฏิบัติราชการ พบปะนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายอาวุทธ์ มีขันเพชร และน.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมต้อนรับ วันอังคารที่ 26 ต.ค.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more