ประชุมชี้แจงฯ ยื่นคำขอเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษ ปี 2563

– น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมรับฟังคำชี้แจงและยื่นแบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนจากโรงเรียนที่เคยได้รับงบประมาณดังกล่าว ในเขตอำเภอพาน อำเภอเวียงป่าเป้า เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (วิชัย/ภาพ-ข่าว)

Read more

ชี้แจงนโยบายฯ ให้กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอพาน

– น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงนโยบายของ สพป.ชร.เขต 2 ให้กับกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส อ.พาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันกลางวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 (บัณฑิต/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมชี้แจงฯ ยื่นคำขอเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษ ปี 2563

– น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมรับฟังคำชี้แจงและยื่นแบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนจากโรงเรียนที่เคยได้รับงบประมาณดังกล่าว ในเขตอำเภอแม่สรวย เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more