รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการหน่วยงานสังกัด ศธ.

– นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย มี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และ ผอ.สพท.ในจังหวัดเชียงราย ร่วมติดตามต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง วันที่ 18 ต.ค.2564 (พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง : ภาพข่าว)

Read more

ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2

– น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างจิตสำนึก เสริมสร้างความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับเด็กและเยาวชน ลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ มีจิตสำนึกดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีผู้บริหารสถานศึกษาจากในสังกัดฯ สพม.เชียงราย อาชีวศึกษา กศน. รวม 28 คน มีวิทยากรรุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค.2564 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more