ไฟไหม้บ้านนักเรียน โรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย

– เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 03.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของ ด.ช.พิชัยยุทธ์ ไฉ นักเรียนชั้น ป.2/1 โรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สถานที่เกิดเหตุ หมู่บ้านพญากองดี ม.6 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สภาพที่เกิดเหตุ ไฟได้ไหม้บ้าน เกิดความเสียหายทั้งหลังทางโรงเรียนเวียงผาวิทยา ได้มอบข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ที่นอน หมอนมุ้ง ข้าวสารอาหารแห้ง ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และในรายละเอียดจะได้นำเรียนแจ้ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ในลำดับต่อไป (นิเรก/ภาพ-ข่าว)

Read more

สมหทัย ทิพย์โพธิ์ พนง.ขับรถยนต์คนใหม่ ปฏิบัติงาน สพป.เชียงราย เขต 2

– นายสมหทัย ทิพย์โพธิ์(อ็อด) อายุ 43 ปี ภูมิลำเนาที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทำงาที่เดิมส่งลูกค้าโดยบริษัทแกร๊ป ปฏิบัติหน้าที่ พนง.ขับรถยนต์ สพป.เชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 11 ต.คง2564 เป็นต้นไป

Read more

วิวัฒน์ ทิพเนตร ช่างไฟฟ้า ช4 คนใหม่ ดูแลอาคาร 3 สพป.เชียงราย เขต 2

วิวัฒน์ ทิพเนตร ช่างไฟฟ้า ช4 คนใหม่ ดูแลอาคาร 3 สพป.เชียงราย เขต 2
– นายวิวัฒน์ ทิพยเนตร(วัฒน์) อายุ 51 ปี ภูมิลำเนาบ้านป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย ตำแหน่งเดิมลูกจ้างประจำ ช่างไฟฟ้า ช4 ร.ร.บ้านศาลา อ.พาน จ.เชียงราย มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคาร 3 สพป.เชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.2564 เป็นต้นไป อายุราชการ 31 ปี

Read more