ประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมรับการประเมินภายนอก

– นายบัณฑิต ไชยวงศ์ และนายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงรา เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายนอก เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ต.ค.2564 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พิษณุกร/ภาพ-ข่าว)

Read more