ยินดีที่ได้ย้ายมาเป็น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ อดีตผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ได้ย้ายตามคำสั่งมาดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2 อย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีสมาชิกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมสักการะบูชาพระพุทธวิโมกข์ พระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเคลื่อนขบวนมาส่ง ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน ชั้น 2 อาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2 โดยมีสมาชิกกลุ่มนโยบายและแผน และผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับอย่างเป็นทางการ เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 8 ต.ค.2564 (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more