ร่วมต้อนรับ 3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต คนใหม่

ชาวสพปงเชียงราย เขต 2 ร่วมต้อนรับ 3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต คนใหม่ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง นายอาวุทธ์ มีขันเพชร น.ส.วรนันท์ รวมสุข

Read more