ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์

– สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ 001 นายกิติกุล ชุนหกิจ(โย) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานขับรถยนต์ สพป.เชียงราย เขต 2 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 1 พ.ย.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ตรวตเยี่ยมการฉีดวัคซีน นักเรียนโรงเรียนร่องธารวิทยา ก่อนเปิดภาคเรียน

– น.ส.วรนันท์ รวมสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ของโรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนร่องธานวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย (ทองพูน/ภาพ-ข่าว)

Read more

คัดเลือกพนักงานขับรถยนต์คนใหม่

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการสอบปฏิบัติ ร่วมกับคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ดำเนินการเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 1 อัตรา มีผู้สมัครเข้าคัดเลือก 2 ราย ลำดับที่ 1 นายกิติกุล ชุณหกิจ ลำดับที่ 2 นายทวีศักดิ์ บัวสุวรรณ์ และจะประกาศผลการคัดเลือกได้ภายในวันศุกร์ที่ 29 ต.ค.2564 นี้

Read more

ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยม สพป.เชียงราย เขต 2

– นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ตรวจเยี่ยม ชี้แนะ ให้ข้อคิดในการปฏิบัติราชการ พบปะนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายอาวุทธ์ มีขันเพชร และน.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมต้อนรับ วันอังคารที่ 26 ต.ค.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมชี้แจงฯ ยื่นคำขอเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษ ปี 2563

– น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมรับฟังคำชี้แจงและยื่นแบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนจากโรงเรียนที่เคยได้รับงบประมาณดังกล่าว ในเขตอำเภอพาน อำเภอเวียงป่าเป้า เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (วิชัย/ภาพ-ข่าว)

Read more