ผอ.เขต อวยพรผู้เกษียณอายุราชการ

ผม จรัญ แจังมเนี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ขอขอบพระคุณท่านรองวรพงษ์ สันติวงค์ ท่านรองณัฏฐกันย์ ใจกันทา ท่านรองไชยรัตน์ จินะราช และผู้บริหารสถานศึกษา พี่น้องเพื่อนครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เชียงราย เขต 2 ได้ประสบความสำเร็จตามที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งเป้าหมายไว้ ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ได้เกษียณอายุราชการ ในปี 2564 มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีโชคมีชัยตลอดไปครับ

จรัญ แจ้งมณี
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

รองผอ.เขตฯ ย้าย-เกษียณอายุชีวิตราชการแล้ว

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบของที่ระลึกให้กับนายวรพงษ์ สันติวงค์ อดีต รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ที่เกษียณอายุราชการวันที่ 30 ก.ย.2564 นี้ นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 วันที่ 5 ต.ค.2564 นี้ และนายสวง กองจักร์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินทางวันที่ 1 ต.ค.2564 นี้ โดยมีนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และนายกสมาคม/ที่ปรึกษาฯทุ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more