ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย เน้นใช้ ITA ในสำนักงานฯ

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายภัทรพล หงษ์จันทกานต์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ และนายดำรงกิตติ์ สุวรรณโณ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เขียงราย เขต 2

Read more

อำลาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะ ผอ.สพท.จังหวัดเชียงราย มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 (ปืนทอง ชีพสุขใส : ภาพข่าว)

Read more