“รมว.ศธ.พบเพื่อนครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ”

ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสด นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบเพื่อนครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

Read more

ติดตาม-ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อ.แม่สรวย

– นายไชยรัตน์​ จินะราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ว่าที่ร.อ.เสรี​ เชื้ออ้วน นายกสมาคมครูฯอำเภอแม่สรวย​ นางกังสดาล แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คุณสุพัตรา สุภามณี​ นักทรัพยากรบุคคล เลขานุการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา 8 โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ได้แก่ 1.ว่าที่ร.อ.เสรี​เชื้ออ้วน ผอ.โรงเรียนบ้านวาวี 2.นายสมชาย​ สุทธิพงศ์​ ผอ.โรงเรียนบ้านเลาลี 3.นายภิญโญ​ อุโคตร ผอ.โรงเรียนบ้านปางกิ่ว 4.นายสหัส​ พรหมขัติแก้ว โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 5.นางณาตยา​ มานะ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนสรวย 6.นายสมเดช​ พิศาลไพโรจน์​ ผอ.โรงเรียนโป่งกลางน้ําประชาสรรค์ 7.นายสมภพ​ ใจยา ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 8. นางสาวอัจฉรา​ อุนันตา ผอ.โรงเรียนบ้านมังกาล่า​ ผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด ข้อแนะนำในการปฎิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 (สมเดช/ภาพ-ข่าว)

Read more

ติดตาม-ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ นายอุดร สมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นศาลา นายกสมาคมครูฯ อ.เวียงป่าเป้า กรรมการ นายจัตุพล อุปละ ศึกษานิเทศน์ สพป.เชียงราน เขต 2 กรรมการ นายพงศ์พินิจ ยานะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 เลขานุการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.ผอ.สมจิต จันต๊ะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่ง 2.ผอ.ทวี กันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 3.ผอ.สิทธิศักดิ์ สมใจมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯ 4.ผอ.พัฒนา กิติลือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 5.ผอ.เศกสรรพ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่านทุ่งยาว 6.ผอ.นฤมล เกิดมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32บ้านสาขันหอม ผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด ข้อแนะนำในการปฎิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2564 (พัฒนา/ภาพ-ข่าว)

Read more