ติดตาม-ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ นายอุดร สมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นศาลา นายกสมาคมครูฯ อ.เวียงป่าเป้า กรรมการ นายจัตุพล อุปละ ศึกษานิเทศน์ สพป.เชียงราน เขต 2 กรรมการ นายพงศ์พินิจ ยานะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 เลขานุการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย นายสงกรานต์ พรมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา นายพิษณุ อินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ นายจัตุพล นันทโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจั่น นายสงกรานต์ งามดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแงะ ผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด ข้อแนะนำในการปฎิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 (จัตุพล/ภาพ-ข่าว)

Read more