มติ ก.ค.ศ.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.-รองเขตพื้นที่ฯ กว่า 300 ราย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติที่สำคัญ ดังนี้

Read more

ชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564 ประจำวันพุธที่ 15 ก.ย.2564

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564 ประจำวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 และประชุมหารือข้อราชการต่อ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียง เขต 2

Read more

รางวัล“คุรุชน คนคุณธรรม”ประจำปี 2564

– การคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “คุรุชน คนคุณธรรม” ประจำปี 2564 วันพุธที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านสิบสอง ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รักษาระดับคุณภาพ “ระดับ 2 ดาว” /จ.ส.อ.สงวน มาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” / คุณครูทัศนีย์ ยศวงใจ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครู ระดับคุณภาพ “ดีมาก” และมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทผลงานด้านการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์การพิจารณา “ระดับดีเยี่ยม” ประจำปี 2564 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทุกท่าน นักเรียนทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมช่วยกัน พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม (จ.ส.อ.สงวน/ภาพ-ข่าว)

Read more