ชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 31/2564 ประจำวันพุธที่ 25 ส.ค.2564

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/2564 ประจำวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 และประชุมข้อราชการต่อ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียราย เขต 2

Read more