แนวปฏิบัติการประเมินฯเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในสถานการณ์การโควิด 19

แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read more