ตรวจสอบรั้วโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู ล้มพังเสียหาย

– ได้รับการรายงานจากครูเวร ประจำวันศุกร์ที่ 20 ส.ค.2564 ว่า รั้วกำแพงด้านหน้าโรงเรียนพังล้มลงมาทางด้านในโรงเรียนทั้งหมด เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันมากกว่า 3 วัน และในช่วงเช้ามืดของวันที่ 20 ส.ค.2564 มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้ดินในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถอุ้มปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาได้ จึงทำให้รั้วบริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู ทรุดและล้มลง ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการ และคณะครูฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำลังดำเนินการรายงานไปยังต้นสังกัด และกันพื้นที่ดังกล่าวเพื่อป้องกันเหตุการณ์อันตราย ขณะที่เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ส.ค.2564 เวลา 09.30 น. น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ดูแลพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ได้เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู กรณีประสบภัยฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้รั้วโรงเรียนได้รับความเสียหาย ซึ่งได้ประมาณการงบประมาณทั้งสิ้น 257,800 บาท ซึ่งจะของบประมาณมายัง และสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และ สพฐ.ต่อไป (ภัฌฎาภรณ์/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ร่วมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

– นายอุดม บุญทา ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 19 ส.ค.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (อุดม/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

– น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และน.ส.ละออ สมศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ตามเกณฑ์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านสิบสอง เมื่อวันอังคารที่ 17 ส.ค.2564 โดยมี จ.ส.อ.สงวน มาลัย ผอ.โรงเรียนบ้านสิบสอง พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ ขอขอบคุณคณะชุดตรวจเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความรู้ คำชี้แนะและแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งจะได้นำไปแก้ไข ปรับปรุงใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการต่อไป (จ.ส.อ.สงวน/ภาพ-ข่าว)

Read more

ครม.ไฟเขียวปรับคำสั่งคสช.ที่19/2560แยกบริหารบุคคลออกจาก ก.ศ.จ.

ครม.ไฟเขียวปรับคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 แยกบริหารบุคคลออกจาก ก.ศ.จ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ.จังหวัด ดูแลแต่งตั้งโยกย้าย

Read more