อบรมพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

อบรมและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลทั้งนี้มีนายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 และนายหัสดิน เชื้อเมืองพาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนา ณ โรงเรียนวัดป่างิ้วปริยัติศึกษา อ.เวียงป่าเป้า โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา อ.ป่าแดด และโรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา(วัดป่าซาง) อ.พาน ครั้งนี้

Read more

ชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 30/2564

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 30/2564 ประจำวันพุธที่ 18 ส.ค.2564 และประชุมจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more