มูลนิธิพานร่วมใจ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

– เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพานร่วมใจ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารและสถานที่โรงเรียนแม่อ่อประชารัฐ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ .เชียงราย เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2564 (สันต์/ภาพ-ข่าว)

Read more