ประชุมแนวทางไกลฯ สังคมและสุขภาพจิตนักเรียนฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายบัณฑิต ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคมและสุขภาพจิตนักเรียนฯ โดยใช้โปรกรม School health HERO จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more