ถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

– เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะข้าราชการในกลุ่มอำนวยการ ร่วมเปิดกรวยถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา วันที่ 12 ส.ค.2564 นี้ ณ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

สพฐ.มอบนโยบายขับเคลื่อนฯพัฒนาคุณภาพฯการสอนวิถีใหม่

– น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำบุคลากรในกลุ่มฯ ร่วมการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ผู้บังคับบัญชาฯ นำลูกเสือเนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์

– เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2564 ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ ผอ.โรงเรียนบ้านสัน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นำผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ ในชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 (ว่าที่ร.ต.มงคล/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนบ้านสัน ถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

– เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ ผอ.โรงเรียนบ้านสัน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 ส.ค.2564 (ว่าที่ร.ต.มงคล/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนร่องธารวิทยา ถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

– นางทองพูน ปัญจมา ผอ.โรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.2564 (ทองพูน/ภาพ-ข่าว)

Read more