ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ-สถานศึกษา อ.พาน

– นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยสมพจน์ อินทจักร์ ผอ.โรงเรียนบ้านบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ และน.ส.พัชรี รูปวิเชตร เป็นกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกประเมินโรงเรียนในสังกัดในเขตอำเภอพาน โดยมีบ้านป่าตึง โรงเรียนบ้านเจริญเมือง โรงเรียนบ้านป่าบง และโรงเรียนเจริญเมืองวิทยา อ.พาน เข้ารับการประเมิน เมื่อวันนี้ 9 ก.ค.2564 (อุไรวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more