โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยาทำ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

– นายพิษณุกร แก้วนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเวี่ยงผาพิทยา พร้อมด้วย นางเกษร พรหมใจ หัวหน้าวิชาการโรงเรียน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามใครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง ในประเภทช่างอุตสาหกรรม พณิชยกรรม และสามัญสัมพันธ์ ตามหลักสูตรเฉพาะทาง จนจบหลักสูตรการศึกษา กับวิทยาลัยเทตนิคเวียงปาเป่า ณ วิทยาลัยเทดนิคเวียงปาเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายเรวัต แก็วมูลทอง ผู้อำนวยการ นางลุวารี แปงณีวงค์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูวิทยาลัยเทดนิคเวียงป่าเป้า ให้การต้อนรับ (งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน/ภาพ-ข่าว)

Read more

‘ชวน’ยันร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพิจารณาเสร็จทันสมัยประชุมนี้

‘ชวน’ ยันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พิจารณาเสร็จทันสมัยประชุมนี้

Read more