อบรมครูแกนนำฯความเสี่ยงภัยฯในสถานศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงภัยรอบด้านในสถานศึกษา สำหรับครูแกนนำโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 มี โรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา โรงเรียนบ้านใหม่แม่ยางมิ้น โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) โรงเรียนร่องธารวิทยา และโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน ทั้งหมด 24 คน เข้าอบรมร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more