เปิดค่ายปลุกพลังKIDพิชิตปัญหายาเสพติดฯ

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การจัดกิจกรรมค่ายปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา 2 เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ โดยมี น.ส.อัญชิษฐา เทพท้าว ผอ.โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา กล่าวรายงานซึ่งสพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนจัดกิจกรรมใน ครั้งนี้มีนักเรียน ชั้น ม.1- ม.3 จำนวน 72 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (อัญชิษฐา/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ปราบปรามยาเสพติด

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมือวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

Read more

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Read more